Keimolan Kaiku
Lentopallo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä

Keimolan Kaiku ry

Rekisterin nimi

Keimolan Kaiku ry:n jäsenrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teuvo Nikkinen
teuvo.nikkinen@kolumbus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja lisenssitietojen ylläpitoon. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa. Kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet kirjataan rekisteriin. Tämän lisäksi yhdistyslaki vaatii, että yhdistyksen hallitus pitää jäsenistään luetteloa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8§:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin lunastaneista, myönnetyistä arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta oleellista tietoa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä käytetään vain jäseneltä itseltään tai hänen huoltajaltaan saatuja tietoja. Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle.

Tietojen säännömukainen luovutus ja siirto

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim. lista urheilijoista kilpailujen järjestäjälle. (tavanomainen luovutus)

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityjä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Suomen Lentopalloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavaa rekisteröimistä ja hallinnointia varten ja käsitellä Suomen Lentopalloliiton rekisterissä. Lisätietoa Suomen Lentopalloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä saat liiton verkkosivuilta: https://www.lentopalloliitto.fi/.

Lisäksi jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityjä koskevia tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn henkilön luvalla kerran vuodessa Power Cupin järjestäjille urheilutoiminnan osallistumiseen vaadittavaa rekisteröimistä ja hallinnointia varten. Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen johtokunta vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa säilytetään tietokoneessa, jonka käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.